Decret educació inclusiva especial

S'ha publicat el Decret d'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu

El DOGC de 19 d’octubre de 2017 ha publicat el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.