Decret 5/2017 d'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional

S'ha aprovat un nou decret per a l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i la regulació de la corresponent prova d'accés

El DECRET 5/2017, de 17 de gener, estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i regula la seva prova d'accés.