currículum religió islàmica

S’aprova el currículum de l’ensenyament de la Religió Islàmica al 2on cicle d’Educació Infantil, a l’ESO i al Batxillerat

L’aprovació del currículum s’efectua per dues resolucions diferenciades, ambdues de 14 de març de 2016 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Govern Espanyol, publicades al BOE del 18 de març de 2016, Núm.67.

Podeu consultar la Resolució que fa públic el currículum de l’ensenyament de la Religió Islàmica al 2on cicle d’Educació Infantil en el següent enllaç: