Currículum llengües estrangeres centres públics adultes

S'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres públics autoritzats de formació de persones adultes

La RESOLUCIÓ ENS/1403/2018, de 21 de juny, estableix el currículum de llengües estrangeres als centres de formació de persones adultes.

Es d'aplicació al centres de formació de persones adultes que depenen del Departament d'Ensenyament i als centres públics d'altres titularitats autoritzats pel Departament d'Ensenyament a partir del curs 2018/2019.

El currículum aprovat comprèn: