Cultura i Esport

Convocatòria d'ajuts individuals per NEE pel curs acadèmic 2016/17

Per Resolució de 27 de juliol de 2016 la Secretaria d'Estat d "Educación, Formación Profesional y Universidades" ha convocat ayudes per alumnat amb necessitats específiques de recolzament educatiu pel curs acadèmic 2016-2017. 

Tot i que és una convocatòria del Ministeri d' "Educación, Cultura y Deporte" la sol·licitud es pot tramitar telemàticament al portal web de la Generalitat. Trobareu la informació a aquest enllaç: