criteris adultes accés CFGM CFGS cicles formatius curs 2018/2019 convocatòria autorització centres

Aprovació dels criteris de la formació adreçada a persones adultes per a les proves d'accés als cicles formatius pel curs 2018/2019 i convocatòria d'autorització de centres

L'educació de persones adultes té per finalitat fer efectiu el dret a l'educació i entre els objectius específics s'hi inclou el de preparar-les per a l'accés a les etapes del sistema educatiu (l'article 69 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya). 

Seguint aquest mandat, la Resolució ENS/1185/2018, d'1 de juny, publicada al DOGC el 13 de juny de 2018: