Creació del Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de FPl i de règim especial

Es crea el Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de FP i de règim especial

La RESOLUCIÓ ENS/2480/2016, de 27 d'octubre,  crea el Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim especial, amb l'objectiu principal de contribuir a la mobilitat en l'aprenentatge a través d'una cooperació reforçada entre el món de l'educació i la formació i el mercat laboral. 

La Resolució també fa pública :