cotització pràctiques alumnes no remunerades

Nou règim jurídic de seguretat social dels alumnes en pràctiques

El Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, estableix a la seva disposició addicional cinquena un nou règim jurídic de seguretat social de les persones que desenvolupen programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques.

¿A qui afecta aquesta nova regulació jurídica?: