convocatòries interinitat i accès funció pública docent 2017

Convocatòries per accedir de forma definitiva o interina a la funció pública docent en centres dependents del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona

La Generalitat ha fet pública per RESOLUCIÓ ENS/100/2017, de 25 de gener, l'aprovacióp de la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. DOGC Núm. 7299 d'1.2.2017  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7299/1582764.pdf

La llista s'exposa al públic: