Convocatòria subvencions PFI curs 2018/19

Convocatòria de subvencions a centres educatius per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI) per al curs 2018-2019

La RESOLUCIÓ ENS/1336/2018, de 13 de juny, obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI) per al curs 2018/19.