Convocatòria subvenció

ANUNCI de convocatòria de subvencions a favor d'entitats sense finalitat de lucre promoguda per la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona per finançar projectes educatius a realitzar dins la província de BCN durant l'any 2016

La convocatòria de subvencions per finançar projectes educatius a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2016, a favor d'entitats sense finalitat de lucre, promoguda per la Gerència de Serveis d'Educació, té, entre d'altres, els següens requisits: