Convocatòria selecció centres FP Programa Mobilitat Europea

Convocatòria selecció centres pel Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals

La RESOLUCIÓ ENS/1421/2016, de 2 de juny, publicada en el DOGC de 9 de juny de 2016:

1: Modifica la denominació del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, que passa a denominar-se Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals.