convocatòria selecció

S’obre convocatòria per seleccionar el director o la directora dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament

La Generalitat per RESOLUCIÓ ENS/189/2016, de 21 de gener, (DOGC de 29 de gener de 2016, Núm.7048)  convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

El termini de presentació de sol·licituds i de lliurament del projecte de direcció és: des del dia 1 al 17 de febrer de 2016, ambdós inclosos.