convocatòria proves CFP inicial 2016

Convocatòria de proves per a l'obtenció de determinats títols de tècnic/a de grau mitjà i de grau superior de CFP inicial de l'any 2016

Per RESOLUCIÓ ENS/1730/2016, de 8 de juliol, s'han convocat les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2016. Concretament els que consten a l'annex 2 i que són els següents:

Cicles formatius de grau mitjà