Convocatòria estades formació B professorat formació professional centres educatius sostinguts fons públics curs 2018/19

Convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2018/19

La RESOLUCIÓ ENS/2006/2018, de 6 de setembre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.