Convocatòria 2018 proves títols tècnic mitjà superior cicles formatius formació professional inicial FPI CFGM CFGS integració social auxiliar infermeria educació infantil emergències

Convocatòria 2018 de proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial

La RESOLUCIÓ ENS/1777/2018, de 18 de juliol, convoca proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2018.

Concretament els següents ciclesamb el pla d'estudis establert en la normativa que també es referencia:

Cicles formatius de grau mitjà