convocatòria 2016 acreditació de competències professionals adquirides per experiència laboral i vies no formals de formació àmbit atenció sociosanitària

Convocatòria específica d'acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i de vies formatives no formals en l'atenció sociosanitària

La RESOLUCIÓ ENS/2416/2016, de 3 d'octubre, obre convocatòria específica del procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, en l'àmbit de l'atenció sociosanitària a persones.

Les unitats de competència que es convoquen són les incloses a les qualificacions professionals següents: