convocatòria

S'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017/18

La RESOLUCIÓ ENS/1109/2017, de 16 de maig, obre la convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018.

A la convocatòria actual se seleccionaran un total de 8 centres educatius: 6 instituts i 2 centres privats sostinguts amb fons públics que reuneixin els següents requisits:

Convocada la 9a edició dels Premis educaweb

Educaweb convoca la novena edició dels Premis Educaweb d’Orientació Acadèmica i Professional.

La finalitat d’aquest certamen és potenciar l’orientació acadèmica i professional donant a conèixer totes les experiències, els projectes i els materials innovadors relacionats amb aquest àmbit i elaborats per orientadors, tècnics d’inserció laboral, docents, tutors, equips psicopedagògics, etc. Els projectes han de tenir com a objectiu l’orientació acadèmica i professional.

Tenint en compte que l’àmbit esmentat és molt ampli, els Premis Educaweb se centren en el concepte d’orientació acadèmica i professional com un procés d’acompanyament en la presa de decisions al llarg de tota la vida.

Accediu a la informació completa

Convocatòria adreçada a centres sostinguts amb fons públics per acollir durant 2 setmanes lectives del curs 2016/17 un/a docent d'Alemanya,Àustria,Bèlgica,França,Itàlia,Països Baixos,el Regne Unit,la República d'Irlanda o de Suïssa

Per Resolució de 20 de gener de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (publicada al BOE  núm.39, de 15 de febrer de 2016) es convoquen places per a centres educatius d'Educació Infantil i Primària, Ensenyament Secundari, Formació Professional o d'Ensenyaments de Règim Especial que desitgin acollir, durant la seva estada professional, a un/a docent d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Països Baixos, el Regne Unit, la República d'Irlanda o Suïssa , per al curs 2016/2017 .

S’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius pel Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2015-2016

La RESOLUCIÓ ENS/2707/2015, de 19 de novembre, crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.

S’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius pel Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals a partir del curs 2015-2016

La RESOLUCIÓ ENS/2706/2015, de 19 de novembre,  DOGC Núm. 7007 - 27.11.2015, crea el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, i obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.

Convocatòria de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses del transport escolar durant l’exercici 2016 dins la campanya "Coneguem Els Nostres Parcs”

La Junta de Govern  de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada en data 29 d'octubre de 2015 va aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, adreçades als ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses de transport escolar campanya "Coneguem els nostres parcs" per a l'exercici 2016.