Convenis menjador i transport escolar

S'han publicat els convenis entre el Departament d'Ensenyament i els CC d'Anoia, Les Garrigues i Baix Ebre per a la gestió del servei escolar de transport i menjador

El DOGC de 13 de juliol de 2016 ha fet pública la RESOLUCIÓ ENS/1707/2016, de 5 de juliol, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i els consells comarcals de l'Anoia, les Garrigues i el Baix Ebre, relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.