Convenis delegació competències servei menjador i transport escolar

Publicació d'un seguit de convenis de col·laboració entre la Generalitat i diferents Consells Comarcals per a la delegació de competències en la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador

Per RESOLUCIÓ ENS/1606/2016, de 20 de juny, es dóna publicitat a vuit convenis de col·laboració relatius a la delegació de competències en la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i els següents consells comarcals: