conveni

S’ha publicitat l'Acord marc de col·laboració entre la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació i l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació i el seguiment d’actuacions entre les que es troben

La RESOLUCIÓ EMO/2696/2015, de 10 de novembre, (DOGC Núm. 7007 - 27.11.2015) dóna publicitat a l'Acord marc de col·laboració entre la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació i l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació i el seguiment de les actuacions a desenvolupar en matèria de tecnologies de la informació i de la comunicació i el seu accés en el marc dels fons estructurals de la UE per al període 2014-2020.

Entre els objectius: