Consulta modificació Decret 75/2007 admissió criteris complementaris

Consulta prèvia de la Generalitat a la modificació del decret d'admissió de l'alumnat als centres educatius sufragats amb fons públics

Avui, 14 de novembre de 2018, és l'últim dia per participar en la consulta prèvia que ha obert el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per modificar el Decret 75/2007 de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

La Generalitat ha obert consulta per conèixer l’opinió de la comunitat educativa respecte a la supressió dels següents criteris complementaris: