Consulta ensenyaments no reglats música dansa Decret 179/1993

Consulta pública prèvia a la regulació de l'oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa

La Generalitat ha obert consulta pública prèvia a la regulació de l'oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa amb l'objectiu d‘actualitzar la regulació de la seva oferta formativa i dels requisits dels centres on s'imparteixen aquests ensenyaments.