consells de participació d'infants i adolescents

L'obligatorietat legal de constituir consells de participació territorial per a infants i adolescents

¿Es pot educar en els valors de la convivència i  de la integració cultural si no s’hi practiquen, i no s’afavoreix el seu exercici?

Aquesta pregunta que podríem pensar que prové dels nous moviments de renovació pedagògica, va ser  contestada legalment fa més de sis anys per la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.