Consell de la FP

El Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers constata la falta de places de FP

La Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers (CFP), que s'ha reunit aquesta setmana, ha constatat de nou que la demanda de places de Cicles Formatius és més gran que l'oferta. Les dades de preinscripció creixen any rere any.

La Diputació de Barcelona participa a la Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers i, en general, dóna suport als Consells Locals de Formació Professional.

Com a propostes demanades a la Comissió per establir el Pla de Treball 2015 – 2016, són remarcables la de treballar per coordinar l'oferta de Cicles Formatius per adaptar-la a la demanda i evitar duplicitats entre les diferents propostes. 

Veure notícia original