Consell Comarcal del Berguedà

Es reprén el Pla Educatiu per al Berguedà

El setembre de 2013, es va presentar el Pla educatiu territorial del Berguedà fruït d’una col·laboració del Consorci de Formació i Iniciatives Cercs-Berguedà (ara Agència de Desenvolupament de Berguedà), la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona i la Universitat de Vic. A partir de la creació de l’Agència es va reprendre el desenvolupament del Pla i, de comú acord entre els organismes i administracions implicades, es va prendre la decisió que la responsabilitat del Pla seria del Consell Comarcal del Berguedà.

Primer de tot s’ha creat una taula d’educació dins l’estructura del Berguedà en Xarxa, que està integrada per representants del món educatiu: Inspecció, EAP i Centre de Formació d’Adults de Serveis Educatius; Agència de Desenvolupament del Berguedà; Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Berga; Gerència de Serveis Educatius de la Diputació de Barcelona; Oficina d’Inclusió Social i Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del Berguedà. Aquesta taula va iniciar el treball al gener d’aquest any i es reuneix un cop al mes amb l’objectiu de planificar i desplegar accions associades als eixos i als objectius del Pla.

Des de la taula es treballa paral·lelament en la priorització d’eixos i d’objectius i en el desplegament d’accions envers aquestes prioritzacions. També s’ha creat un mapa de recursos i estructures educatives de la comarca, elaborat per la Universitat de Vic amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Veure notícia original.