Condicions professorat

dijous
10
18:30h
Juliol 2014

TALIS 2013 - Estudi Internacional sobre Ensenyament i Aprenentatge

A les 18.30 h, al Cercle d'Economia de Barcelona , la Fundació Jaume Bofill i la Direcció d'Educació de l'OCDE presentaran "TALIS 2013", on es donaran a conèixer els resultats de l'edició 2013 del "Teaching and Learning International Survey" (TALIS).

Veure informació original.