concerts

La Generalitat aprova modificar provisionalment el nombre de places en centres concertats per la preinscripció del curs 2016/17

Per RESOLUCIÓ ENS/658/2016, de 9 de març, ( DOGC Núm. 7081 de 17 de març) el Departament d'Ensenyament aprova provisionalment modificacions dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle,  per poder tenir actualitzades les places abans de  la preinscripció dels alumnes per al curs 2016-2017.

La relació de centres i les modificacions aprovades consten a l’annex de la resolució que trobareu al portal DOGC: