Competències dels adults

El Periódico: El 27% dels treballadors tenen més estudis dels que necessiten

Aquesta i d'altres dades formen part de l'informe Els reptes de les competències dels adults a Espanya que ahir es va presentar la fundació Jaume Bofill, dedicada a l'anàlisi del sistema educatiu. 

La base de les dades és l'informe PIAAC, una enquesta internacional sobre les competències i habilitats dels adults, que elabora l'OCDE i en la qual Espanya va participar per primera vegada l'any 2013.

Veure notícia original a El Periódico

Mé informació i documentació