competències clau

Més de 2.000 participants a les activitats educatives de suport a les competències clau

El suport al desenvolupament de les competències clau és una de les iniciatives de la Diputació de Barcelona per recolzar les polítiques locals d'acompanyament a l'escolaritat impulsades des dels ajuntaments, amb l'objectiu de promoure l'èxit educatiu per a tothom. Enguany, més de 2.000 participants, entre alumnes de secundària, famílies i docents, han participat en activitats de suport a les competències clau.

El projecte de Suport a les competències clau s'emmarca en la línia de treball "Millora de l'èxit escolar i del rendiment educatiu". Les activitats proposades són projectes i tallers dirigits a alumnes de secundària, docents i famílies amb l'objectiu de reforçar les competències clau i la motivació pel coneixement, i dinamitzar el potencial educatiu i de coneixement de l'entorn, i establir col·laboracions amb entitats, universitats, centres d'innovació, empreses i associacions, entre altres

Educació de la Diputació de Barcelona organitza els projectes i els posa a disposició dels ens locals per donar suport a les seves polítiques de millora educativa local.

Veure notícia original