ciutats orientadores

Diari de l'educació: "El repte de les ciutats orientadores per combatre l’abandonament educatiu prematur"

Una ciutat orientadora, amb un govern al capdavant, concentra energies i esforços en fer possible un accés universal al coneixement i que situa la persona al centre del procés educatiu i orientador. Es tracta d’una ciutat que afavoreix la creació d’itineraris personals

Vegeu l'article original

Jordi Plana
Gerent de serveis d'educació de la Diputació de Barcelona

Es presenten a Atenes 20 experiències locals d'orientació educativa

La campanya d'orientació educativa engegada al mes de juliol, en el marc del projecte europeu "Ciutats Orientadores", mobilitza a la demarcació de Barcelona 20 experiències locals d'orientació educativa per lluitar contra l'abandonament escolar prematur.

Una trobada a Atenes, la setmana passada, va reunir els socis del projecte

Aquí trobareu la crònica de les trobades anteriors, dels socis del projecte Guiding Cities.

Llegiu-ne més

Ciutats educadores que garanteixin un projecte educatiu de qualitat i accessible per tots - J. Plana

En Jordi Plana, en el marc del projecte «Educació post 2015. Equitat i qualitat per a tothom», planteja com a repte principal de l’educació, aconseguir ciutats educadores. Per a això cal assegurar la formació al llarg de tota la vida i de qualitat, per a tothom. Encara hi ha massa joves que abandonen prematurament l’etapa escolar i s’enfronten a la vida adulta sense les competències necessàries.

Reforçar el sistema educatiu és important a tots els nivells. Una via és reforçant l’àrea de l’orientació i per a això cal definir quins són els actors i quines són les seves funcions, ja que es requereix la implicació de les escoles, les famílies i els Ajuntaments. Ens calen ciutats educadores que situïn la persona al centre del procés d’aprenentatge i ofereixin noves oportunitats, sobretot, a aquelles persones que no les han tingut. 

See video

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a contribuir al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO.

La Diputació de Barcelona coordina la definició europea de "ciutat orientadora"

En el marc de les activitats del projecte europeu Guiding Cities, la Diputació de Barcelona és l'encarregada de coordinar la definició del model de "ciutat orientadora" per reduir l'abandonament escolar prematur, sota el convenciment que aquest no es pot combatre només a les aules. 

El primer pas per definir aquest model ha estat compartir una visió alineada amb l'objectiu del projecte. En aquest sentit, la "ciutat orientadora" es concep com una ciutat que promou l'articulació de tots els serveis i recursos d'orientació que existeixen en un determinat context local per fer front a les necessitats de prevenció, intervenció i compensació de l'abandonament escolar prematur.

Un segon pas per definir el model ha estat identificar els paràmetres o dimensions més rellevants de la "ciutat orientadora" en termes de qualitat i innovació, eficiència i transferabilitat a d'altres contextos: governança i coordinació, accessibilitat i coneixement dels serveis, metodologies de provisió, mesures i perfils, objectius i necessitats, competències dels professionals, marc comú i estàndards de qualitat i avaluació de l'acompliment i l'eficiència.

Veure notícia original

Crida d'experiències d’orientació per al banc de pràctiques del projecte “Ciutats Orientadores”

Guiding Cities cerca experiències o projectes d'orientació, de lluita contra l'abandonament escolar prematur, que s'estiguin duent a terme des de l'àmbit municipal, per al banc de pràctiques del projecte europeu "Ciutats Orientadores".

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d'Educació, participa  en aquest projecte, aprovat en el marc del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea i coordinat per DEP Institut amb la participació de socis de 4 països (Espanya, Grècia, Itàlia i Romania). L'objectiu del mateix és desenvolupar un model de ciutat orientadora i dissenyar eines de planificació estratègica i avaluació que contribueixin a millorar els serveis d'orientació i a reduir l'abandonament escolar prematur.

El projecte inclou diferents línies d'activitat, una de les quals és el disseny d'eines de planificació estratègica basades en pràctiques de referència. Per a la consideració d'experiències o projectes es prendran en consideració una sèrie de paràmetres definits al model de ciutat orientadora: governança i coordinació, accessibilitat, metodologies de provisió, mesures i perfils, objectius i necessitats, habilitats i competències professionals, marc comú i estàndards de qualitat així com avaluació de la implementació i eficàcia.

Les experiències d'interès que s'estiguin desenvolupant a municipis de la demarcació, ens ho poden fer saber omplint, abans del 30 d'agost, el formulari de recollida

Promovent "ciutats orientadores" en el marc europeu

La Diputació de Barcelona participa, en el marc del Programa Erasmus + de la Comissió Europea,  en el projecte "Guiding Cities, que té per objectiu definir un model d'orientació educativa que contribueixi a reduir l'abandonament escolar prematur. Avui s'ha celebrat a Barcelona la reunió de llançament del projecte.

La Diputació participa en el projecte, a través de la Gerència de Serveis d'Educació, convençuda de la necessitat d'avançar en la definició de ciutats que orientin i que, a banda d'oferir formació, puguin acompanyar les persones, des de diferents institucions i àmbits, però treballant articuladament, per a la definició d'itineraris educatius.

Veure notícia original