CFA locals autoritzats per llengües i competència digital 2016/17

S'ha publicat l'autorització a diferents CFA públics, i no depenents de la Generalitat, per impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital en el curs 2016/17

Per RESOLUCIÓ ENS/2115/2016, de 13 de setembre, publicada el DOGC de 20 de setembre de 2016, s'han autoritzats diferents centres públics de formació de persones adultes que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2016-2017.