Centres accés CFGM i CFGS curs 2015/16

Es fan públics els centres que durant el curs 2015-2016 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a CFGM i CFGS i el curs de preparació a les proves d'accés als CFGS

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial ha de mantenir actualitzada la relació de centres publicada i, si escau, ha de sol·licitar la inscripció al Registre de centres.

La RESOLUCIÓ ENS/1090/2016, de 21 d'abril, fa públic els centres que durant el curs 2015-2016 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà i de grau superior i el curs de preparació a les proves d'accés als cicles de grau superior.