Cedefop

CEDEFOP: Nou número del seu magazine "Skillset and match"

El CEDEFOP (Centre Europeu pel Desenvolupament de la Formació Professional), ha publicat ja el primer numero de 2016 del seu magazine Skillset and match.

Accés a la pàgina del CEDEFOP

La lluita contra l'abandonament prematur de l'educació i la formació a Europa: estratègies, polítiques i mesures.

Aquest informe conjunt d'Eurydice i el Cedefop analitza el fenòmen de l'abandonament prematur de l'educació i formació.
El seu objectiu és posar en valor els esforços dels Estats Membres i de la Comisió Europea en aquest àmbit.

Informació original i accés a descàrrega del document