Calendari renovació consell escolar de centre

Aprovat el calendari per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics

La RESOLUCIÓ ENS/2172/2016, de 13 de setembre, estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Trobareu la resolució ressenyada al DOGC del 28 de setembre de 2016: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7215/1534921.pdf

Dades bàsiques del procès: