calendari procés electoral consells escolars 2018

S'aprova el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics de l'any 2018

La RESOLUCIÓ ENS/2232/2018, d'1 d'octubre, estableix el calendari del procés electoral per renovar els representants del professorat, de l'alumnat, i dels pares i mares o tutors d'alumnes dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.