calendari i preinscripció pla pilot IFE per NEE curs 2016/17

Aprovat el calendari i les condicions de preinscripció pel curs 2016/17 pel Pla pilot IFE per a alumnes amb NEE associades a discapacitat lleu o moderada

La RESOLUCIÓ ENS/2158/2016, de 19 de setembre, publicada al DOGC de 27 de setembre,  aprova el calendari i les condicions de preinscripció per al curs 2016-2017, pels ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.

Qui pot participar: