calendari escolar curs 2017-2018 centres educatius públics i privats no universitaris Catalunya

S'ha aprovat el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius públics i privats no universitaris de Catalunya

L'ORDRE ENS/108/2017, d'1 de juny, estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius  públics i privats no universitaris de Catalunya, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat. 

Breu ressenya:

Calendari

El curs escolar 2017-2018 comprèn el període que va des de l'1 de setembre de 2017 fins al 31 d'agost de 2018.