Borsa Interins 2016/17

La Generalitat publica les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2016-2017

A la RESOLUCIÓ ENS/1297/2016, de 18 de maig,  trobareu les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2016-2017.

Trobareu la resolució a la següent adreça web:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7128/1496677.pdf