Beca OCDE

Nova convocatòria de beca d'investigació i transferència educativa a l'OCDE 2015-2016

La Fundació Jaume Bofill i la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, obre la convocatòria de beca adreçada a investigadors i investigadores que vulguin fer una estada a la Direcció d’Educació de l’OCDE, amb seu a París. L’estada permet treballar en una institució de referència en recerca comparada a nivell internacional sobre l’assessorament i l’aprenentatge mutu dels sistemes educatius dels diferents països.

Modalitat i dotació

  • L’estada començarà a la tardor de 2015 per un període de sis mesos prorrogables fins a un any. 
  • La dotació màxima és de 27.000 euros (13.500 euros per cada semestre) i el bitllet d’anada i tornada.


Candidatura i terminis

El darrer dia per a la presentació de la candidatura i la documentació és el 28 de setembre de 2015. Caldrà enviar a l’adreça becaocde@fbofill.cat la documentació següent:

  • Sol·licitud de participació a la present convocatòria que es pot obtenir a l’adreça web www.fbofill.cat/becaocde.
  • Currículum que demostri la teva adequació als requisits de la convocatòria.
  • Carta de presentació i motivació

Més informació