Adscripció de centres 2017 a Barcelona Comarques

Publicació de l'adscripció de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya a Barcelona Comarques, la Catalunya Central i Maresme-Vallès Oriental

El DOGC de 21 de març de 2017 i el de 23 de març de 2017 han publicat resolucions del Departament d'Ensenyament de Catalunya on consta:

  • L'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació primària, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen educació secundària obligatòria.