actualitat jurídica

L'1 de març ha entrat en vigència el Registre Central de Delinqüents Sexuals

Des de la modificació de la Llei d'infància a l'agost del 2015 qualsevol persona que treballi o realitzi altres tipus d'activitats que comportin un contacte habitual amb menors  haurà d'acreditar davant l'entitat  empleadora una certificació negativa que demostri que no està inclosa en el Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

El Tribunal Suprem anul·la la clàusula d’un conveni col·lectiu que va establir una retribució menor en la contractació de joves

La Sentència del Tribunal Suprem, Sala 4a, de 25 de novembre de 2015 analitza una clàusula del Conveni Col·lectiu del sector de les Col·lectivitats de Catalunya, on s’establia un salari inferior pels menors de 35 anys, sempre que la  taxa d’atur general fos superior al 15% i continués la situació de crisi econòmica.  Aquest salari disminuït només es podia pagar durant 3 anys, i formava part d’un paquet de “mesures de foment de l’ocupació”.