ACORD GOV/50/2018 Ensenyament personal docent major 55 anys

ACORD del Govern de la Generalitat sobre mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament

Per ACORD GOV/50/2018, de 17 de juliol, s'estableixen un seguit de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament que tenen com a base la situació de pròrroga pressupostària per a l'any 2018 que impossibilita l'aplicació de mesures que generin increment de despesa de capítol I de personal docent per al curs 2018-2019 respecte de l'efectuada el curs 2017-2018.