Accés UNED més grans de 25 i 45 anys

Es publica la regulació de les proves d'accés a la UNED de les persones majors de 25 o de 45 anys d'edat


L'Ordre ECD / 1663/2016, de 11 d'octubre, regula les proves d'accés a la universitat de les persones majors de 25 o de 45 anys d' edat, així com l'accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional, en l'àmbit de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED).

Aquesta ordre estableix: