Abandonament Escolar Prematur

El paper de la Formació Professional contra l'abandonament escolar

Vídeo del CEDEFOP* amb testimonis de joves europeus que han decidit continuar els seus estudis a la formació professional.

* Centre Europeu per al Desenvolupament  de la Formació Profesional. 

See video

L'abandonament escolar prematur (AEP) baixa per sota del 20% per primera vegada

El ministeri d'educació, cultura i esports acaba de publicar les últimes dades actualitzades d'abandonament escolar prematur (AEP) a Espanya, unes dades que confirmen la corva descendent dels darrers cursos i que se situa just per sobre del 20%, lluny encara de l'horitzó  Europa 2020 que siuta la taxa no més enllà del 10%.