El suport públic a la música a Catalunya: quintes disminuïdes i octaves baixes

Article de Santi Martinez Illa