X-PEC General

El 2n Fòrum Educatiu revalida la vocació d'Esplugues d'educar en xarxa amb tres nous projectes

El passat 30 de Novembre va tenir lloc el 2ón Fòrum Educatiu local d'Esplugues.  Ha estat molt ben valorat pels assistents destacant la participació, les propostes i la il.lusió que tot plegat ha generat.

Veure notícia original.

El Grup Impulsor del PEC d’Esplugues de Llobregat rep formació a mida

Els principals objectius d'aquesta formació han estat donar a conèixer els diferents elements substantius i metodològics del  PEC, aconseguir una vinculació entre els membres del Grup Impulsor, fer-ne un espai de treball estable, oferir-los eines, tant a nivell conceptual com pràctic, aplicables a la conducció de processos participatius i elaborar un pla de treball amb la definició d'actuacions, calendarització i agents responsables.

Veure notícia original

Pineda presenta els seus projectes d'Aprenentatge i Servei

Dimarts dia 18 es va fer l'acte de presentació dels Projectes d'Aprenentatge Servei realitzats pels centres escolars de Pineda durant el curs 2012/2013. Es tracta de propostes educatives que combinen processos d'aprenentatge per part dels infants i joves, i alhora, de servei a la comunitat.

PEC de Vic: "Fem un musical"

L'Anna Erra, regidora d'educació de l'ajuntament de Vic, comença a explicar l'experiència d'un musical fet a la seva ciutat amb les següents paraules:

"El Projecte Educatiu de la Ciutat (PEC) té com un dels objectius prioritaris fomentar l'educació més enllà dels àmbits més formals i treballar per convertir els actes de la ciutat en una bona oportunitat per aprendre.
L'espectacle "Fem un musical" va néixer amb la voluntat de fer una obra teatral amb tots els centres educatius de la ciutat i poder crear, així, un projecte comú i compartit."

Llegir l'article sencer