Orientació

Catalunya país d'ocupació "low cost" i població alhora sub i sobre qualificada...

Amb l'elèctric titular "Quatre de cada 10 feines són ‘low cost’ a Catalunya" el diari ARA presenta l'estudi realitzat per Modest Ginjoan per a

Diari Ara: "L’orientació, clau a l’hora de triar un itinerari educatiu"

El diari Ara, ha publicat aquest diumenge dia 5 de març, un article sobre el suport que ofereix la Diputació de Barcelona a les fires i jornades que s’organitzen a la demarcació de Barcelona amb l’objectiu d’orientar els joves i les seves famílies en el procés de transició cap a l’educació postobligatòria.

Es tracta d’una orientació que té en compte personalitat, habilitats, preferències i valors de cada estudiant segons Rafael Homet, diputat delegat d’Educació

L'article comença destacant que:

La tria d’opció i d’itinerari educatiu en la transició de l’educació obligatòria a la postobligatòria és un moment ple de

La maleta de les famílies. Eines per a l’acompanyament en la tria d’itinerari educatiu

Nou recurs del projecte d'orientació educativa La maleta de les famílies, que conté

  • l’esquema dels itineraris educatius
  • l’oferta formativa i
  • eines de suport en el procés de presa de decisions.
Obriu la notícia per accedir al document

Calendari activitats a les jornades i fires d'orientació. Març i abril 2016

Aquí podeu accedir al calendari activitats que es duran a terme a les jornades i fires d'orientació dels mesos de març i abril de 2016.

Fires i Jornades d’orientació. T’acompanyem en la tria de l’itinerari educatiu

T'oferim un nou recurs material, una eina per a l’acompanyament en la tria de l’itinerari educatiu.

Hi trobareu:

  • l’esquema del procés de presa de decisions
  • els itineraris educatius
  • l’oferta formativa i
  • referències informatives de suport.

També el trobareu a l’apartat del Banc de recursos del nostre web i als Punts d’Orientació Personalitzada.

La nova edició de "La Maleta de les Famílies" es posa en marxa amb xerrades "Orienta't en família" a diversos municipis

Aquestes xerrades dirigides a famílies d'alumnes d'educació secundària són una de les novetats que incorpora la nova edició del projecte "La Maleta de les Famílies" que es va posar en marxa la setmana del 14 al 19 de febrer en diversos instituts dels municipis de Terrassa, Sabadell, Vilafranca del Penedès i Castelldefels (la foto correspon a l'Institut Mediterrània d'aquest municipi).

La lluita contra l'abandonament prematur de l'educació i la formació a Europa: estratègies, polítiques i mesures.

Aquest informe conjunt d'Eurydice i el Cedefop analitza el fenòmen de l'abandonament prematur de l'educació i formació.
El seu objectiu és posar en valor els esforços dels Estats Membres i de la Comisió Europea en aquest àmbit.

Informació original i accés a descàrrega del document

El Full de Ruta contribueix a reduir l'abandonament i ajuda a reprendre els itineraris formatius

A l'Infoedu 08 de novembre 2015, dedicat a analitzar el projecte pilot Full de Ruta, de suport a l'orientació educativa i professional a les escoles municipals de persones adultes, els resultats fan pensar que s'està treballant en una bona direcció.

Durant el curs 2014-2015, alumnes dels cursos de preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de cinc municipis han participat en tallers i assessoraments individualitzats.

L'abandonament escolar prematur (AEP) baixa per sota del 20% per primera vegada

El ministeri d'educació, cultura i esports acaba de publicar les últimes dades actualitzades d'abandonament escolar prematur (AEP) a Espanya, unes dades que confirmen la corva descendent dels darrers cursos i que se situa just per sobre del 20%, lluny encara de l'horitzó  Europa 2020 que siuta la taxa no més enllà del 10%.

El suport a projectes innovadors en la Formació Professional s'estén a tots els municipis de la demarcació

La Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han signat un conveni amb la Fundació Barcelona FP per donar suport a projectes innovadors en centres educatius de formació professional. La convocatòria d’ajuts econòmics té com a objecte impulsar entorns docents que fomentin experiències innovadores. L’objectiu consisteix en la promoció de la millora del sistema de formació professional inicial i la innovació en la metodologia docent i didàctica, a través de processos d’ensenyament i aprenentatge de qualitat i en entorns favorables per al seu desenvolupament.