Observatori FP

El Prat acollirà un CFGS dual de distribució del gas

El Dep. d'Ensenyament va signar el passat 9 de juliol un conveni amb Gas Natural Fenosa per impulsar l'FP dual en el sector de la distribució de gas. El conveni permetrà impartir un cicle de formació de grau superior en manteniment d'instal·lacions tèrmiques i fluids en modalitat dual.

X Jornada del Consell Català de Formació Professional

•    Ponents internacionals d’Alemanya, Suïssa i Àustria mostren com els models més avançats pivoten en la coordinació i treball conjunt entre els actors implicats

•    Patronals i sindicats coincideixen en remarcar la importància de la nova llei com una eina per a possibilitar una transformació de l’FP en què tots hauran de treballar plegats

&n

L'FP manté un alt nivell d'inserció laboral malgrat l'impacte de la crisi

Els departaments d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació presenten un projecte conjunt per a l’estudi de la relació dels titulats de formació professional inicial amb el mercat de treball.

Les primeres dades obtingudes evidencien que segueixen sent majoria els alumnes d’estudis tècnics que tenen contacte amb el món laboral un any després de graduar-se. L'estudi farà un seguiment durant un màxim de 5 anys.

La ràpida expansió de la FP dual obliga a apuntalar-ne la qualitat

La Formació Professional dual ha estat una de les banderes de la Generalitat en matèria d’Ensenyament. En només quatre anys, fins a 3.718 alumnes, segons dades d’Ensenyament, s’han incorporat a una opció formativa fins ara inexistent, que consisteix en formar els joves a caball entre el centre educatiu i l’empresa, amb un elevat nivell de pràctiques i a càrrec dels propis empresaris. Aquesta ràpida expansió obliga a plantejar-se si ha anat acompanyada d’una formació de qualitat, una pregunta que es va formular dijous, 5 de febrer,  la Fundació Jaume Bofill a una de les seves aules de debat. Font: El Diari de l'Educació.

Informe sobre l'FP inicial a la demarcació de Barcelona, 2013

L'informe elaborat per l'Oficina de Planificació Educativa de la Diputació de Barcelona La Formació professional inicial a la demarcació de Barcelona, 2013. Una mirada des del món local presenta una visió del sistema de la formació professional inicial als municipis i comarques de Barcelona i la seva relació amb el conjunt de Catalunya.