Actualitat jurídica

La Generalitat aprova un Pla experimental per a la implantació del 1er cicle d’Educació Infantil en escoles rurals

L’Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, publicada en el DOGC Núm. 6951 de 7.9.2015 estableix el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

A partir del curs 2015-2016 el Pla experimental s’aplica a escoles rurals dels àmbits dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Lleida i a les Terres de l’Ebre, i serà ampliable a altres Serveis Territorials que en manifestin la necessitat.

La llei catalana 16/2015,de 21 de juliol, empara la possibilitat de suspendre temporalment els serveis educatius locals per insuficiència de recursos a nivell fiscal

S’ha aprovat la llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC Núm. 6920 - 24.7.2015)